Het Dispovet® REDI-SYSTEM is een geïntegreerd schoonmaaksysteem dat direct op de waterleiding kan worden aangesloten. Dit innovatieve systeem zorgt ervoor dat exact de juiste dosis werkzame stof aan het water wordt toegevoegd, waardoor de werking altijd gegarandeerd is, maar er ook nooit sprake is van verspilling van schoonmaakmiddel of desinfectans door overdosering.
Het REDI-SYSTEM maakt gebruik van zowel een reiniger als desinfectans, aangevuld met een ontkalker. De Dispovet® -reiniger en -desinfectans bevatten allebei de werkzame stof waterstofperoxide (H2O2) in combinatie met perazijnzuur (PAA).
Dispovet® heeft zich jarenlang verdiept in de producten die dierenartsenpraktijken inzetten voor hun reiniging en desinfectie. Globaal gezien kun je de desinfectiemiddelen voor de dierenkliniek in vijf groepen indelen: alcohol, aldehyden, chloor, quaternaire ammoniumverbindingen (quats) en oxiderende stoffen, zoals waterstofperoxide. Er is geen één middel dat alles kan en aan iedere werkzame stof kleven wel minpunten. Zo werkt chloor niet tegen sporen, zijn aldehyden vaak prikkelend voor de longen van de gebruiker en is bekend dat veelvuldig gebruik van quats kan leiden tot resistente bacteriën. Dispovet®  kwam tot de conclusie dat waterstofperoxide (H2O2) in combinatie met perazijnzuur (PAA) de meest brede mogelijkheden biedt. Groot voordeel is dat je het, in verschillende concentraties, zowel kunt inzetten voor reiniging als desinfectie en dat het geen ‘biofilm’ achterlaat. Dit komt doordat deze stof uiteenvalt in CO2, water en zuurstof. Daarbij heeft het een breed werkingsspectrum. Het werkt niet alleen goed tegen bacteriën en schimmels, het doodt ook sporen, en heeft een goede werking tegen virussen, waaronder ook tegen het zeer resistentie ´parvovirus.”

Naspoelen
In veel gevallen kan een reiniger de werking van een desinfectans ernstig beïnvloeden. Dat is één van de redenen waarom naspoelen na reiniging volgens de wet verplicht is. In het geval van het REDI-SYSTEM zijn zowel de reiniger als het desinfectans op basis van dezelfde werkzame stof. Van invloed is hier dus geen sprake. Naspoelen heeft echter ook effect op de hoeveelheid vuil dat achterblijft op de oppervlakken, en losgekomen vuil kan ook invloed hebben op de werking van een daarna te gebruiken desinfectans. Naspoelen is dus in alle gevallen van toepassing, los van welk reinigingsmiddel wordt gebruikt.

Het naspoelen na desinfectie is echter een ander verhaal. Naspoelen is volgens de wet niet verplicht, tenzij duidelijk in de gebruiksaanwijzing van het betreffende product staat dat dit noodzakelijk is. In veel van deze gevallen kan de werkzame stof bijvoorbeeld irritatie opleveren bij mens en dier. Denk daarbij aan irritatie van luchtwegen of bij huidcontact. Bij de producten van Dispovet®  zijn hier echter geen aanwijzingen voor, en is naspoelen dus ook geen verplichting. Holl en Seeger van Dispovet® vatten het allemaal nog eens samen: “Het reinigen met Dispovet® reiniger en daarna desinfecteren met Dispovet® desinfectants is een heel goed werkend concept. Wij kunnen geen garantie geven dat er geen neveneffecten kunnen ontstaan zonder naspoelen van desinfectie met de Dispovet® desinfectans, maar de te verwachten mogelijke neveneffecten zijn echter aanzienlijk minder dan bij desinfectie middelen zoals bijv. quaternaire ammonium verbindingen die moeilijk te detecteren resten achterlaten die een organische load zijn voor nieuwe aangroei waarbij zelfs resistente bacteriën kunnen ontstaan.

Bij twijfel of voor extra veiligheid, kan worden gekozen voor naspoelen en droog trekken. Houd ook in het achterhoofd dat microbiologische groei altijd plaatsvindt onder de juiste omstandigheden: voedsel, water, vocht en juiste groeicondities zoals o.a. temperatuur. Een nacht overstaan na reiniging en desinfectie met het REDI-SYSTEM zonder naspoelen leidt tot een oxidatieve nawerking die de organische load verder zal afbreken tot CO2, zuurstof en water. Bij juist gebruik, volgens de door ons geleverde gebruiksaanwijzing, is het een systeem dat veilig is voor mens, dier, milieu èn met een gewenst resultaat: “een schone en hygiënische werkomgeving”!