Het nieuwe Coronavirus Covid-19 kent inmiddels infecties over vrijwel de hele wereld. Gisteren werd bekend dat ook een hond in Hong Kong het virus bij zich droeg nadat zijn baasje de infectie had doorstaan. Klinische symptomen had dit dier niet, en wetenschappers denken ook niet dat dieren er zelf ziek van kunnen worden, wellicht met uitzondering van varkens, maar dit geeft wel aan dat ook de hygiëne in de dierenartsenpraktijk optimaal voor elkaar moet zijn om verspreiding te voorkomen.

Dispovet® desinfectiespray met toelatingsnummer 14798N heeft een volledige virusclaim binnen PT02, PT03 en PT04. Dus ook voor het Coronavirus Covid-19. Wanneer het volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift van het Ctgb een inwerktijd van 15 minuten wordt aangehouden voor de desinfectie geeft desinfectie hiermee dus een afdoende resultaat.
Het Dispovet® Redi-System® is een geïntegreerd schoonmaaksysteem dat direct op de waterleiding kan worden aangesloten. Het maakt gebruik van een oxiderende reiniger, een desinfectant en een ontkalker.

Optimale desinfectie

Beginnen met een goede reiniging is vanzelfsprekend een noodzakelijkheid om tot optimale desinfectie te komen. Reiniging en desinfectie zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Reinigingsmiddelen zijn er om voorafgaande aan desinfectie het grove vuil te verwijderen en desinfectiemiddelen zijn er om micro-organismen terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Het innovatieve Redi-System® zorgt ervoor dat exact de juiste dosis werkzame stof aan het water wordt toegevoegd, waardoor de werking altijd gegarandeerd is, maar er ook nooit sprake is van verspilling van schoonmaakmiddel of desinfectans door overdosering. Dit is niet alleen goed voor het milieu en uw portemonnee, maar u bent ook verzekerd dat u voldoet aan alle wettelijke eisen.

Gebruiksaanwijzing Dispovet® desinfectiespray ter bestrijding van Coronavirus Covid-19

Hiertoe geldt de zelfde gebruiksinstructie als vastgelegd in de wettelijke gebruiksvoorschriften uit de toelating van het Ctgb. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen (inclusief industrie en laboratoria en zwembaden) en oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor :

Ter bestrijding van schimmels en virussen: inwerktijd minimaal 15 minuten.

Oppervlakken in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten: inwerktijd minimaal 30 minuten.

Bent u geïnteresseerd in de Dispovet® desinfectiespray, het geïntegreerde Redi-System® of heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op. info@dispovet.eu www.dispovet.eu